Welkom op deze website speciaal voor pgb-houders in de gemeente Almere & Nissewaard.
Welkom op deze website speciaal voor pgb-houders in de gemeente Almere & Nissewaard.

Op pgbinformatie.nl:

Over Stipter

De kans is groot dat u nog nooit van Stipter gehoord heeft. Al sinds 2007 realiseren wij voor tientallen gemeenten succesvolle maatschappelijke ondersteuning (Wmo en AWBZ-begeleiding). Ook werken wij voor grote zorgverzekeraars. Met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform® kunnen gemeenten voor elke cliënt de juiste zorgverlener selecteren, de kwaliteit van zorg verhogen en kosten beheersen. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, woningaanpassingen, Zorg in natura of persoonsgebonden budget maakt daarbij niet uit.

Wat doet Stipter voor Almere en Nissewaard?

De gemeenten Almere en Nissewaard hebben ervoor gekozen om samen te werken met Stipter voor Zorg in natura en pgb's voor hulp in het huishouden. Alle bestaande en toekomstige pgb-houders moeten de besteding van hun budget zelf – of via de servicebureaus Almer, Menzis Wmo-support, Alphatrots of Sociale Verzekeringsbank- (digitaal) verantwoorden aan Stipter. Voor al uw vragen over het beheer en de verantwoording van uw pgb kunt u ook terecht bij Stipter.

Voor nieuwe aanvragen moet u altijd contact opnemen met de gemeente Almere via het Digitaal loket of op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 036

Stipter verzorgt geen indicatiestelling en toekenning van een pgb's.