Voor zorgaanbieders

De gemeenten Almere, Bodegraven-Reewijk, Lopik en Spijkenisse hebben ervoor gekozen om samen te werken met Stipter voor Zorg in natura en persoonsgebonden budgetten. Stipter neemt de hele administratieve afhandeling van de Zorg in natura en pgb’s voor haar rekening. Alle bestaande en toekomstige pgb-houders moeten de besteding van hun budget zelf digitaal verantwoorden bij Stipter.Inwoners van deze gemeenten kunnen voor al hun vragen over beheer en de verantwoording van hun pgb terecht bij Stipter.

Pgb-houders in de gemeente Almere en Bodegraven-Reeuwijk kunnen de verantwoording ook laten regelen door een servicebureau als Almer, Menzis Wmo-support of Vierstroom.

Nieuwe aanvragen
Voor nieuwe aanvragen moet de cliënt altijd contact opnemen met de gemeente Almere of Spijkenisse. Stipter verzorgt geen indicatiestelling en toekenning van een pgb en zorg in natura. Wanneer de cliënt al een persoonsgebonden budget heeft in één van beide gemeenten dan kan deze alle vragen stellen aan de pgb-servicedesk.

Alle pgb-houders moeten zelf hun zorg inkopen bij door hen geselecteerde zorgverleners. Daartoe sluiten zij met elke zorgverlener een zogenaamde zorgovereenkomst af. Stipter heeft daarin geen rol anders dan het controleren van de besteding.

Heeft u als zorgverlener specifieke vragen over de samenwerking tussen Stipter en de gemeente Almere of Spijkenisse? Neem dan contact op met de pgb-servicedesk.